Mond tot mond reclame

01

Meer dan 90% van onze Forever Business Owners gebruikt de producten en deelt het enthousiasme over het eigen gebruik. Ze kopen de producten met korting.

In bijna alle gevallen hebben ze de producten leren kennen door een Forever Business Owner. Nadat ze regelmatig hebben besteld of interesse hebben getoond om met de producten te werken, worden ze op de hoogte gebracht dat ze korting kunnen krijgen. Dit door zich te registreren als “Novus Customer” bij Forever. Na registratie kan de Novus Customer producten zelf bij de groothandel bestellen met 15% korting.

Indien een Novus Customer binnen 2 aaneengesloten maanden meer dan 500 euro aan producten via het eigen ID nummer bij Forever besteld, zal de korting veranderen van 15% naar 35%. Deze korting blijft gelden. Of men nu in de maanden daarna wel of geen bestelling doet. De korting en het ID nummer vervalt indien men binnen 12 maanden geen bestelling meer plaatst.

400+ euro

When the product is right, you don’t have to be a great Marketer

Lee Iacocca

First Order discount

Start met jezelf te overtuigen door de kwaliteit van de producten te ervaren


By submitting this form, you are consenting to receive marketing emails from: aloe2you.com, Wethouder Noordamweg 1, Maarn, 3951BJ, https://aloe2you.com. You can revoke your consent to receive emails at any time by using the SafeUnsubscribe® link, found at the bottom of every email. Emails are serviced by Constant Contact